1- خوابيدن زن به پهلو، و ورود آلت مرد از پشت به درون واژن.
2- خوابيدن روي پهلو و رودر روي يکديگر.
3- زن بالا و چهره به چهره مرد.
4- زن نشسته با زانوهاي خم کرده،در حالت تکيه به مرد که در پهلو و زير او قرار دارد.
بياد داشته باشيد که وضعيت سجده،براي سکس در حاملگي اصلا" مناسب نيست.

+ نوشته شده توسط داکترخلیل سباوون در Wed 26 May 2010 و ساعت ۲۳:۳ بعد از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM


معلومات عمومی .طبی .فرهنگی .اقتصادی